Інформаційно-вимірювальні системи

  Вимірювальна інформація – це основа сучасного комп’ютеризованого світу.

  Стрімкий розвиток та впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація, автоматизація виробництв потребують підготовку фахівців в галузі інформаційно-вимірювальних систем. Таким чином, сфера діяльності фахівців інформаційно-вимірювальних систем охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

   Якщо, є бажання одержати знання з сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, електроніки, оптики, фотоніки, метрології, стандартизації, сертифікації, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, аналогової та цифрової вимірювальної техніки, систем контролю та технічної діагностики, тоді обирайте спеціальність "Інформаційно-вимірювальні системи".

  

Наші переваги 

  • Навчальний процес побудований із застосуванням елементів дистанційного навчання.

  • Універсальність та адаптивність професійної підготовки, що дає можливість подальшого працевлаштування в різних галузях промисловості, бізнесу, науки і техніки.

  • Забезпечення повним комплектом навчально-методичної літератури.

  • Сучасні спеціалізовані лабораторії.

  • На кожному курсі студенти проходять практичну підготовку.Кваліфікація:
Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Види професійної діяльності:

- розробка сучасних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем, а також їх модулів;

- обґрунтування технічного супроводу зі впровадження інформаційно-вимірювальних систем до виробництва;

- реалізації апаратно-програмного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем із використанням сучасних сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій;

- принципи розрахунку метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальних систем різного рівня складності;

- інженерне проектування сучасних інформаційно-вимірювальних систем;

- налаштування інформаційно-вимірювальних систем у виробничих умовах;

- оцінка якості засобів вимірювальної техніки;

- метрологічне забезпечення, стандартизація та керування якістю продукції.

Ви вивчатимете:
- взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
- метрологія та вимірювальна техніка;
- системи управління;
- стандартизація та нормативно-технічне забезпечення;
- кваліметрія;

- статистичні методи контролю;

- комп'ютерні технології;
- інженерна та комп'ютерна графіка, тощо...
Випускники вміють:

- аналізувати процеси у вимірювальних пристроях та системах;

- забезпечувати задані режими роботи, використовувати та експлуатувати пристрої інформаційно-вимірювальної техніки;

- вирішувати задачі оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва вимірювальних пристроїв та систем;

- проводити експериментальні дослідження властивостей матеріалів та компонентів вимірювальної техніки;

- обґрунтовувати заходи з впровадження стандартів і технічних вимог на продукцію;

- обирати та застосовувати схеми сертифікації;

- створювати, впроваджувати та керувати системами якості.

Ви можете працювати:
- інженером з метрології;

- інженером-конструктором;

- інженером-дослідником;

- інженером-контролером;

- лаборантом (галузі техніки);

- завідувачем лабораторії (підготовки виробництва);

- випробувачем агрегатів, приладів та чутливих елементів.
Місця працевлаштування:
- у відділах якості, метрології, стандартизації, сертифікації на підприємствах;
- у вимірювальних та випробувальних лабораторіях;
- в органах захисту прав споживачів;
- в органах захисту сертифікації продукції.

Догори