Publishing of Department

MonographsР. М. Тріщ, В. М. Бурдейна 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ КООРДИНОВАНИХ ОТВОРІВ У МАШИНОБУДУВАННІ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯР. М. Трищ, Н. В. Диденко 
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В УСЛОВИЯХ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯГ. С. Грінченко, М. Є. Пахалович
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ПОНАДПРОЕКТНИЙ ТЕРМІНР.М. Тріщ, Р. Гінєвічус, О.О. Катрич
РОЗВИТОК КВАЛІМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

 

 

 Р.М. Трищ, М. Шиг, Н.А. Горбенко, Н.И. Ким 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

 

 

О.С. Черкашина, Г.М. Трищ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОСБОРКИ

Up