152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

  Рівні освіти за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(Якість, стандартизація та сертифікація)

Магістр
Доктор філософії


     Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Якість, стандартизація та сертифікація» є однією з найпрестижніших у розвинених країнах, так як якості продукції та послуг та їх сертифікації приділяється велика увага на ринку збуту.

     Для підвищення власної конкурентоспроможності і створення відповідних умов для виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки необхідно створювати і впроваджувати високоефективні і результативні системи управління якістю згідно з Державними стандартами України (ДСТУ ISO 9000).

      Випускники даної спеціальності – це затребувані фахівці, які здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати підготовку до сертифікації та розвиток систем управління якості на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000.

       Випускники зможуть працювати:
       - в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації;
       - у виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях;
       - в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію;
       - в установах з захисту прав споживачів;
       - в органах санітарно-гігієнічного контролю;

       - в навчальних та науково-дослідних установах.


Догори