Лабораторія Нафтогазової справи

Однією з важливих вимог вивчення студентами ключових дисциплін професійної підготовки спеціальності 015 «Професійна освіта (Нафтогазова справа)» є придбання ними професійних практичних знань, умінь і навичок експлуатації системи газопостачання, комерційного обліку, газорозподілу. Важлива роль в набутті практичних знань відводиться лабораторному практикуму, що продиктувало спеціальні вимоги до створення лабораторної бази.

     Основні ідеї, що лежать в основі створення комплексу лабораторної бази та її методичного забезпечення для студентів, що вивчають дисципліни освітньої програми «Професійна освіта (Нафтогазова справа)»:

– створення лабораторного стенду з використанням реальної промислової газорозподільної станції (ГРС);

– створення універсального стенда ГРС, що включає такі основні структурні елементи, як вузол підготовки природного газу, газорегуляторний пункт, вузол комерційного обліку спожитого газу, одоризаційну установку;

– врахування специфіки та особливостей використання обладнання та вимірювальної техніки, що застосовуються в нафтогазовій галузі;

– постановка комплексу лабораторних робіт для використання при викладанні ряду дисциплін циклу професійної підготовки, передбачених навчальним планом і спрямованого на формування у студентів знань характеристик обладнання газового господарства і формування умінь визначення їх параметрів і характеристик, а також їх регулювання;

– розробка методичного забезпечення лабораторної бази з урахуванням компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець нафтогазової галузі, викладач спеціальних дисциплін в хімічній і нафтогазовій галузях, і вимог до програмних результатів його навчання;

– врахування специфіки підготовки інженерно-педагогічних кадрів для викладання спеціальних дисциплін в навчальних закладах системи професійно-технічної освіти;

– облік сучасних вимог енерго- та ресурсозбереження при розробці та створенні лабораторної бази.

     Використання лабораторної бази при викладанні професійних дисциплін забезпечує формування у студентів твердих практичних умінь і навичок налагодження, настройки та експлуатації газової апаратури і обладнання, що є особливо важливим для успішної інженерно-педагогічної діяльності.

Лабораторний стенд має промислову якість виготовлення.


 

Рисунок – Аксонометрична схема стенду:

1 – компресор «WERK» ZBM-60-50; 2 – засувка 30ч39р DN 50; 3 – кран кульовий 11е42р (КШН – DN 50); 4 – пиловловлювачі-сепаратори; 5 – одоризаційна установка (одоризатор газу з дозованою подачею одоранту); 6 – газорегуляторний пункт шафовий ШГРП-2MBZ-2/25; 7 – напоромір ДМ-05-100; 8 – термометр ТТЖ-М (0-150 ° С); 9 – звуження потоку (діафрагма ДКС); 10 – кран кульовий 11е42р (КШН – DN 80); 11 – запобіжно-скидний клапан (ПСК-25); 12 – газовий лічильник G10РЛ; 13- пристрій споживання газу (плита газова двохконфорочна); 14- скидна свічкаЗовнішній вид лабораторного стенда лабораторії Нафтогазової справи
Тематика лабораторних робіт:

     Лабораторна робота № 1, тема: «Вивчення призначення, структури і технічних характеристик ГРС»;

     Лабораторна робота № 2, тема: «Вивчення побудови і принципу дії основної арматури ГРС»;

     Лабораторна робота № 3, тема: «Експериментальне визначення опору газового фільтру»;

     Лабораторна робота № 4, тема: «Експериментальне визначення пропускної здатності регулятора тиску»;

     Лабораторна робота № 5, тема: «Комерційний облік споживання природного газу за допомогою лічильника об’ємного типу»;

     Лабораторна робота № 6, тема: «Комерційний облік споживання природного газу методом змінного перепаду тиску»;

     Лабораторна робота № 7, тема: «Експериментальне визначення гідравлічних характеристик газопроводу».

     Розроблено методичну базу для виконання лабораторних робіт.

     Виконання лабораторних робіт на стенді проходить в реальному промисловому масштабі ГРС і забезпечує набуття студентами міцних практичних умінь і навичок налагодження, настройки та експлуатації газової апаратури, що є особливо важливим для успішної подальшої інженерно-педагогічної діяльності.

     У перспективі планується дооснащення стенду суміщеними засобами диспетчеризації і управління процесами газопостачання.

     Проект розроблено за керівництвом к.т.н., доц. Андреєва О.В. До створення стенду були залучені студенти освітньої програми «Професійна освіта (Нафтогазова справа): Дуран Б., Черних П.; до розробки методичного забезпечення студентка Токарева Ю.


Догори