Силабуси

Нормативні дисципліни
Філософія науки

Іноземна мова в академічному середовищі

Українське наукове мовлення

Теорія та методологія наукового дослідження

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої освіти

Науково-дослідні основи стандартизації

Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи

Сучасні технології командної роботи та комунікації

Управління якістю в системі технічного регулювання

Інформаційні системи оцінювання якості

Асистентська практика


Вибіркові дисципліни

Теоретичні засади інтелектуальної власності та трансферу технологій

Інноваційна діяльність, управління науковими проєктами та реєстрація прав інтелектуальної власності

Кваліметрія

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Статистичні методи контролю якості
Догори