015.35 Професійна освіта. Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин (Нафтогазова справа)

Рівні освіти за спеціальністю 015.35 Професійна освіта. Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин (Нафтогазова справа)
Бакалавр
Бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст"
Магістр

Програма спрямована на підготовку фахівців
нафтогазової галузі, здатних вирішувати проблеми, пов'язані з технологічними процесами нафтогазової галузі, та спроможні викладати дисципліни хімічної та нафтогазової галузі у навчальних закладах: у вишах, у системі підготовки та перепідготовки кадрів та інше

Цілі освітньої програми:

- забезпечення здобувачів вищої освіти широким спектром можливостей майбутньої діяльності в нафтогазовій галузі та у психолого-педагогічній сфері;

- створення умов для подальшого підвищення здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня;

- отримання необхідної фундаментальної підготовки для проведення як теоретичних, так і прикладних досліджень щодо проблем нафтогазової галузі та у галузі психології та педагогіки.

Практична складова підготовки:
Здобувачі вищої освіти проходять практику на об’єктах ГПУ «Шебелинкагазвидобування», за бажанням - за кордоном на підприємствах та у навчальних закладах Словаччини, Чехії, Польщі, Румунії, Угорщини та ін.
Місця працевлаштування: 
- на промислових підприємствах нафтогазової галузі та в науково-дослідних організаціях для виконання проектних, експлуатаційних і науково-дослідних робіт, пов’язаних із забезпеченням газом та нафтою усіх сфер життєдіяльності
- викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах
- у закладах системи підготовки та перепідготовки кадрів.
Догори