Історія кафедри

01.09.2021 року рішенням Вченої ради УІПА відбулось об'єднання двох кафедр: Кафедри охорони праці стандартизації та сертифікації та Кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій.

Історія кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

Після реорганізації Харківського гірничого інституту спочатку в ХІГМАВТ, потім у ХІВЕ, викладачі охорони праці в 1967 році перейшли в Український заочний політехнічний інститут (УЗПІ), де і була заснована кафедра Охорони праці.

Організатором кафедри і першим її завідувачем став Карпухін Володимир Дмитрович. У числі викладачів-основоположників кафедри - Гордейко Олег Миколайович, Ковалевський Петро Іванович , Іллінський Борис Дмитрович, Головкін Геннадій Васильович, Преріс Анатолій Маркович, Мазник Неллі Яківна, Лекарев Валентин Олександрович, Головченко Георгій Тихонович. Досвідчені працівники, чудові фахівці, вони створили одну з кращих кафедр Охорони праці серед ВНЗ Харкова. Незабаром лави кафедри поповнили відмінні фахівці, багато з яких прийшли з виробництва. Серед них — Грицай Анатолій Костянтинович, Кравчанін Володимир Денисович, Наум Борисович Крупецький, Діна Костянтинівна Зінченко, Валентин Григорович Легостаєв, П.С. Кириченко, В.Ф. Романенко, В. А. Небитов, Є. Р. Грінкер, А. Т. Оре. Викладачі кафедри навчали студентів усіх спеціальностей інституту.

У 1973 р завідувачем кафедри став канд. техн. наук доц. Головченко Георгій Тихонович. У 70-і рр. на кафедрі була створена необхідна лабораторна база, всі навчальні дисципліни отримали належне навчально-методичне забезпечення, зросли обсяги науково-дослідної роботи. Кафедра володіла великим науковим потенціалом, що підтверджується кількістю госпдоговорів. Виконання численних робіт госпдоговірної тематики сприяло підвищенню практичної кваліфікації викладачів і забезпечувало зв'язок кафедри з виробництвом. З часом при кафедрі була організована галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) Міністерства електротехнічної промисловості, в якій виконувалися роботи з госпдоговорами з Ленінградським заводом «Електросила» та Харківським заводом «Електроважмаш».

Основні напрямки кафедри та ГНДЛ:

  • дослідження та розробку нових систем очищення і контролю забруднення навколишнього та виробничого середовища;
  • дослідження та розробка систем автоматичного контролю концентрації вибухонебезпечних газів у виробничому приміщенні;
  • аналіз виробничого травматизму;
  • вплив функціонального стану працівника на безпеку праці.

Щорічний обсяг НДР становив 130—150 тис. крб. Щорічний економічний ефект від впровадження виконаних кафедрою робіт становив 250—350 тис. крб.

Кафедрою була розроблена система автоматизованого контролю витоків водню при дослідженні турбогенераторів на стендах ЛПЕО «Електросила». Пристрій демонструвалося на ВДНГ СРСР.

З 1983 р кафедру очолив професіонал високого класу, канд. техн. наук, доц. Тулупов Сергій Дмитрович. До роботи в УЗПІ він довгий час очолював гірську технічну інспекцію Донбасу. На кафедрі сформувався колектив висококваліфікованих талановитих педагогів. За короткий період були створені навчальні плани дисциплін, конспекти лекцій, написані методичні вказівки з дипломного проектування; створені дві навчальні лабораторії та поставлені 14 нових лабораторних робіт. Більше половини викладачів мали вчені ступені чи звання.

У 2006 р на кафедрі відкрито спеціальність 7.010104 «Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці».

З 2007 року кафедру очолив Тріщ Роман Михайлович. Спеціальність «Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» переходить з кафедри технологій управління якістю в машинобудуванні, якою керував професор Арпентьєв Борис Михайлович, на кафедру охорони праці та навколишнього середовища. У зв'язку з чим і змінюється назва кафедри.

Зараз кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації готує фахівців за трьома спеціальностями:

  • «Професіна освіта. Мeтрологія, стандаpтізація та сeртіфікація»;
  • «Професійна освіта. Оxорона праці»;
  • «Якість, стандаpтізація та сeртіфікація»

 

Склад кафедри (1978 р.)

Склад кафедри 1978
Верхній ряд:
Оре А.Т., Кравчанін В.Д., Крупецький М.Б., не встановлена, Зінченко Д.К., не встановлена, Легостаєв В.Г.
Середній ряд:
Кіріченко П.С., не встановлений, Романенко В.Ф., Грицай А.К., Нєбитов В.А., Головкін Г.В., Левицька 3.М., Грінкер Е.Р.
Нижній ряд:
Омельченко С.Т., Тулупов С.Д., Головченко Г.Т., Гордейко О.М., Ковалевський П.І., Хорхордин М.І.


Склад кафедри (1998 р.) 

Склад кафедри 1998
Верхній ряд:
Філенко І.О., Неженець С.М., Маковецький М.О., Шкурко І.С., Кравчанін В.Д., Грицай А.К., Солдатов О.В.
 Нижній ряд:
 Назаров С.І., Рубан Ю.С., Тулупов С.Д., Іванов В.Г., Краснокутська Т.Б., Дроздов М.В.


Склад кафедри (2001 р.) 

Склад кафедри 2001

Зліва направо:

Краснокутська Т.Б., Полухін А.І., Іванов В.Г., Кравчанін В.Д., Скворчевська О.В., Лис Ю.С., Солдатов О.В., Єфіменко Н.П., Купрікова О.В., Тулупов С.Д.
 Сидить:
 Шкурко І.С.


Склад кафедри (2012 р.) 

Склад кафедри 2012 
Верхній ряд:
Смирнитська М.Б., Черняк Е.М., Лис Ю.С., Кіпоренко Г.С., Дейнеко Т.С., Курський Ю.С., Солдатов О.В.
Середній ряд:
Поліщук С.М., Сиротюк І.Ю., Краснокутська Т.Б., Тріщ Р.М., Москаленко М.В., Кліменко В.М.
Нижній ряд:
Чіжикова В.М., Артюх С.М., Тулупов С. Д., Постельняк І.Є., Пащенко Е.А., Грицай А.К., Михайлусь В.Ю.


Склад кафедри (2015 р.) 

Склад кафедри 2015
Зліва направо:
Черняк О.М., Тріщ Г.М., Малецька О.Є., Артюх С.М., Солдатов О.В., Тріщ Р.М., Шматков Д.І., Кіпоренко Г.С., Козека М.В., Постельняк І.Є., Лис Ю.С., Поліщук С.М., Бурдейна В.М., Михайлусь В.Ю.

 


Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій​​​
Догори