015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Ви вивчатимете:

- Законодавство України;

- Міжнародна та державна стандартизація та нормативне забезпечення;

- Система сертифікації України;

- Управління якістю;

- Забезпечення єдності вимірювання;

- Міжнародні вимоги до систем управління;

- Основні технології навчання;

- Патентознавство та авторське право;

- Іноземні мови за професійним спрямуванням;

- Креативна та корекційна педагогіка, тощо...


Ви отримуєте навички:
- розробки, оформлення, реєстрації нормативних документів;
- роботи з засобами вимірювальної техніки;
- проведення атестації засобів вимірювань;
- перевірки виконання вимог щодо якості продукції;
- проведення аудиту систем управління якістю (ISO 9001)

- розробки систем управління якістю процесів підприємств і організацій, тощо...
Ви можете працювати:
інженерами, фахівцями, консультантами, аудиторами
- у відділах якості, метрології, стандартизації, сертифікації на підприємствах;
- у вимірювальних та випробувальних лабораторіях;
- в органах захисту прав споживачів;
- в органах захисту сертифікації продукції;

- викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.


Догори