015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Рівні освіти за спеціальністю 015.32 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)
(Метрологія, стандартизація та сертифікація)
Бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст"
Магістр

Ви вивчатимете:

- Законодавство України;

- Міжнародна та державна стандартизація та нормативне забезпечення;

- Система сертифікації України;

- Управління якістю;

- Забезпечення єдності вимірювання;

- Міжнародні вимоги до систем управління;

- Основні технології навчання;

- Патентознавство та авторське право;

- Іноземні мови за професійним спрямуванням;

- Креативна та корекційна педагогіка, тощо...


Ви отримуєте навички:
- розробки, оформлення, реєстрації нормативних документів;
- роботи з засобами вимірювальної техніки;
- проведення атестації засобів вимірювань;
- перевірки виконання вимог щодо якості продукції;
- проведення аудиту систем управління якістю (ISO 9001)

- розробки систем управління якістю процесів підприємств і організацій, тощо...
Ви можете працювати:
інженерами, фахівцями, консультантами, аудиторами
- у відділах якості, метрології, стандартизації, сертифікації на підприємствах;
- у вимірювальних та випробувальних лабораторіях;
- в органах захисту прав споживачів;
- в органах захисту сертифікації продукції;

- викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.


Догори