Паспорт спеціальності

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

 

I. Формула спеціальності:

 

Галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію та вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань і випробувань.

 

II. Напрями досліджень:

 

  1. Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток і вдосконалення науково-технічної термінології.
  2. Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф.
  3. Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій.
  4. Створення нових і вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань і якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.
  5. Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції.
  6. Дослідження фізичних явищ для побудови еталонів і засобів вимірювань.
  7. Дослідження складу та властивостей матеріалів і речовин для створення стандартних зразків.
  8. Розроблення нових і вдосконалення наявних методів і засобів вимірювань і їх метрологічного забезпечення.
  9. Оптимізація схем передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів.
  10. Створення науково-технічних засад захисту інтересів споживачів, участі суб’єктів підприємницької діяльності України в міжнародному, науково-технічному співробітництві та торгівлі.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

 

технічні науки.

 


Догори