Лабораторія Гідравлічних Систем та Трубопровідного транспорту імені Професора А.В.Акініна

У лабораторії проводяться лабораторні роботи за наступними темами:

  • Дослідження режимів роботи течії рідини (метою роботи є придбання переконаності в реальності ламинарного і турбулентного режимів течії рідини шляхом візуальних спостережень і експериментальних досліджень);
  • Дослідження нерівномірного руху рідини (метою роботи освоєння методів експериментального визначення повного напору і його складових в різних перетинах потоку рідини при нерівномірному усталеному русі; дослідження одержані результатів з метою підтвердження рівняння Бернулі);
  • Дослідження роботи поршневого компресора (мета роботи визначення об’ємної і масової подачі компресора, показника політропи стиснення повітря в циліндрі, роботи і коефіцієнта корисної дії);
  • Дослідження парокомпрессорная холодильної установки (мета – вивчення основних циклів холодильних машин, методів аналізу їх ефективності та впливу режимних факторів на енергетичні характеристики).

Догори