Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

  Вимірювальна інформація – це основа сучасного комп’ютеризованого світу.

  Стрімкий розвиток та впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація, автоматизація виробництв потребують підготовку фахівців в галузі інформаційно-вимірювальних систем. Таким чином, сфера діяльності фахівців інформаційно-вимірювальних систем охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

   Якщо, є бажання одержати знання з сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, електроніки, оптики, фотоніки, метрології, стандартизації, сертифікації, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, аналогової та цифрової вимірювальної техніки, систем контролю та технічної діагностики, тоді обирайте спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи).

  

Наші переваги 

 • Ви вступаєте на 3 курс навчання (денна, заочна) (на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра)

 • Ви можете вступити з будь-якої спеціальності.

 • Можна здійснювати оплату за контрактом щомісяця.

 • Ви можете продовжити навчання за освітнім ступенем магістратура та аспірантура


Кваліфікація:
Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Види професійної діяльності

 • Розробка сучасних комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем та впровадження їх у виробництво.
 • Розробка програмного забезпечення з використанням сучасних мов програмування високого рівня.
 • Розробка програмних систем для рішення технічних задач (MATLAB, Mathcad).
 • Розробка спеціалізованих програмних засобів на основі сучасних технологій програмування, в тому числі – веб-технології.
 • Використання  методів та спеціалізованих програмних засобів для накопичення та зберігання вимірювальної інформації, швидкого пошуку та користування цією інформацією.
 • Налаштування засобів вимірювальної техніки відповідно до напряму його застосування.
 • Забезпечення процесу неперервності виробництва та якість промислової продукції, що виробляється.
Сфери діяльності

 • Державні установи та підприємства в галузі метрології
 • Підприємства різних форм власності у різних галузях
 • Науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 • Інноваційні фонди за участю іноземних партнерів
 • Громадські організації із захисту прав споживачів
 • Організації з нагляду за якістю товарів і послуг

Догори