Спеціалізована вчена рада

Спеціальність 05.01.02 – галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію і вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань та випробувань.

 

Голова спеціалізованої вченої ради К.64.108.04 – доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович.

 

До складу ради входять 14 докторів наук та 3 кандидатів наук.

 

За період 2010-2021 р.р. захищені кандидатські дисертації:
Догори