Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

 Студентськи гуртки кафедри

На кафедрі ведеться плідна наукова студентська робота за різними напрямками та інтересами. Сюди відноситься енергозбереження, дослідження нетрадиційних джерел енергії, модернізація теплових станцій та окремих енергетичних установок, розробка та впровадження математичних апаратів в енергетиці та інше.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки, де студенти самостійно досліджують та вирішують важливі питання загальнонаукового та прикладного характеру. Результати досліджень впроваджуються на підприємствах та у навчальному процесі.

Керівництво науковими гуртками здійснюється вченими кафедри:

— Енергоефективні технології у сучасній теплоенергетиці (керівник – доцент Фурсова Т.М.).

— Енергоефективне автоматизоване управління технологічними об’єктами і системами (керівник- доцент Мезеря А.Ю.).

— Нейромережеві і нечіткі технології в системах керування (керівник — доцент Василець Т.Ю.).

— Електроніка та робототехніка (керівник- доцент Хоменко В.В.).

— Іноваційні технології у добичі, зберіганні та траспортуванні нафти і газу (керівник – доцент Прокопенко О.О.).

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах на кращі наукові роботи, де отримують призові місця у Харкові, Кривому Розі, Кам’янському та інших містах України.

Результати студентських наукових робіт публікуються у фахових виданнях України та збірниках тез доповідей.

Плідна праця в наукових гуртках та участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є запорукою подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі, тощо.

Викладачі кафедри організовують тематичні екскурсії на діючі підприємства та виставки обладнання.


З Планом студентських гуртків на навчальний рік 2022-2023,можете ознайомитись за посиланням.

План студентських гуртків 2022-2023

План студентських гуртків 2023-2024

Наукові здобутки студентів
 
 

Догори