Cилабус

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Молодший бакалавр (нормативні)
Молодший бакалавр (вибіркові)
Бакалавр (нормативні)
Бакалавр (вибіркові)
Магістр (вибіркові)
Синтез нейромережевих і нечітких систем з використанням системи MATLAB
Ідентифікація динамічних об’єктів з застосуванням нейронних мереж і систем нечіткого висновку

015.35 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Бакалавр
Прикладне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань в нафтогазовій галузі
Спорудження та експлуатація нафтогазопроводів
Основи нафтогазової справи

Магістр

015.32 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Основи проектування технологічного обладнання та устаткування
Безпека життєдіяльності
Нормативно-правова технічна документація в галузі
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Основи охорони праці
Основи метрології та матеріалознавства
Основи автоматизації контролю
Обчислювально-вимірювальні системиДогори