Прискоренна форма навчання

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра). Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

  Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить УІПА, конкурсний відбір і зарахування на навчання за ступенем бакалавра вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) зі скороченим терміном навчання проводиться в такі строки:

Таблиця 1. Строки етапів вступної компанії
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів12 липня 2018 року16 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документівне пізніше 18.00
24 липня 2018 року
10 серпня 2018 року
Строки проведення УІПА вступних випробувань25 липня 2018 року -
31 липня 2018 року
10 серпня 2018 року -
14 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників3 серпня 2018 року21 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням15 серпня 2018 року27 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше
30 серпня 2018 року
не пізніше
30 серпня 2018 року

 


Догори