Прискоренна форма навчання

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра). Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

  Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить УІПА, конкурсний відбір і зарахування на навчання за ступенем бакалавра вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) зі скороченим терміном навчання проводиться в такі строки:

Таблиця 1. Строки етапів вступної компанії
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв і документів10 липня 2019 року15 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документівне пізніше 18.00
 22 липня 2019 року
10 серпня 2019 року
Строки проведення УІПА вступних випробувань23 липня 2019 року -
30 липня 2019 року
 10 серпня 2019 року -
14 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників02 серпня 2019 року 21 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 15 серпня 2019 року27 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше
30 серпня 2019 року
не пізніше
30 серпня 2019 року

 


Догори