Лабораторія Технічних засобів, контролю і автоматизації теплоенергетичних процесів

 В лабораторії є:

  • показуючий логометр з профільною шкалою;
  • чотирьох декадний зразковий магазин опору;
  • візуальний квазімонохроматичний пирометр;
  • установка для перевірки вимірювальних компенсаційних перетворювачів тиску;
  • вимірювальний перетворювач з силовою компенсацією;
  • вимірювальний перетворювач з магнітною компенсаціей.

В лабораторії так само є стенд, який показує повний технологічний цикл роботи ТЕС.

 
Догори