Грінченко Ганна Сергіївна

Грінченко Ганна Сергіївна

Грінченко Ганна Сергіївна

доцент, кандидат технічних наук
Освіта, кваліфікація
УІПА, 2004 р., спеціальність « Професійна освіта. Металургія в машинобудуванні та приладобудуванні», кваліфікація - магістр вищої освіти, інженер-педагог-дослідник

Вчений ступіньКандидат технічних наук, дисертація на тему: «Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій».
Вчене звання
Доцент за кафедрою «Охорона праці, стандартизація та сертифікація»
Сертифікати, підвищення кваліфікації

1. Сертифікат по підвищення кваліфікації. Тема: «Технічне регулювання в Україні. Стандартизація. Забезпечення єдності вимірювання». (18.06.19-20.06.19) 20.06.2019 / ГО «Академія метрології України» та Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів з метрології (ІПКМ).

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації внутрішнього аудитора системи менеджменту якості, функціонуючої у відповідності з вимогами і положеннями стандарту ISO 9001:20015 (№UA ПС 2016/11-05 від 10 листопада 2016 р. м. Дніпро/ Орган з сертифікації систем менеджменту якості ТОВ «ОС «Промстандарт»)

3. Certificate of completion “Creative spark – Select Upper-Intermediate”. August 06, 2019/ British Council.

4. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. За програмою: «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (09.10.2017 р. - 31.05.2018 р.) ПК 02071211/000062-18 Р.н. 62/2018 від 31.05.2018 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

5. Нагорода молодий вчений Національної академії наук України за кращу науково-дослідну роботу в галузі атомної енергетики, 2012 р.

6. Звання міжнародного інженера-педагога «Ing.Paed.IGIP» (Міжнародне товариство інженерної освіти IGIP) №UA-102, 2012 р.

Викладає курси
Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
Сертифікація та підтвердження відповідності
Моніторинг середовища існування
Посилання на профілі
1. Google Scholar
2. ORCID
3. Scopus
4. Research Gate
5. Publons
Найбільш вагомі публікації
Antonenko N., Hrinchenko H., Kanjuk G., Khomenko V. (2020) Energy which is converted by the heat pump as a means of reducing costs for heating residential buildings, Машинобудування, 2020, №25, 159-157. DOI 10.32820/2079-1747-2020-25-159-167.
Cherniak О., Lys Y., Hrinchenko H., Kanytska I. Multicriteria assessment of working conditions in the workplace. Bulletin ofthe National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2020, no. 3 (5), pp.28-33, doi:10.20998/2413-4295.2020.01.04.

Hrinchenko, H., Trisch, R., Burdeina, V., Chelysheva, S.,(2019) Аlgorithm of technical diagnostics of the complicated damage to the continued resource of the circulation pipeline of the nuclear power plant. Problems of Atomic Science And Technology(PAST), 2(120), 104-110. Web site of journal: https://vant.kipt.kharkov.ua/index2.html Impact Factor: 0.23.

Kiporenko, A., Trisch, R., Gorbenko, E., Dotsenko, N., Kim, N. (2016) Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises according to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/3 ( 82 ), 18- 24. Web site of journal: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/4564 Impact Factor:awaiting.

Кіпоренко, Г. С., (2016) Гідравлічна віброізолююча опора трубопроводу. Патент на корисну модель №111598, МПК (2016.01) F16L 3/00,  u201606490, 10.11.2016, бюл. № 21. Web site: https://library.ukrpatent.org/document?fund=2&id=229410&to_fund=2

Кіпоренко, Г.С., (2016) Імплементація європейських стандартів вищої освіти при викладанні технічних дисциплін для майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 52-53. 45-53 Web site of journal: http://uipa.edu.ua/ua/science/sbir-n-p/1398-problems-ipo

Кіпоренко, Г.С., Пахалович, М.Є., Хорошилов, О.М., (2016) Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам. Системи управління, навігації та зв'язку, 4, 146-152. Web site of journal: http://journals.pntu.edu.ua/sunz

Кіпоренко, Г.С., Пахалович, М.Є., (2016) Вдосконалення методики розрахунку опору крихкому руйнуванню трубопроводів Південно-Української АЕС. Системи управління, навігації та зв'язку, 7, 181-184. Web site of journal: http://journals.pntu.edu.ua/sunz

Тріщ, Р. М., Кіпоренко Г. С., Кім, Н.І. (2016) Залежність між виміряними показниками якості об’єктів різної природи та їх оцінкою на безрозмірній шкалі. Машинобудування, 18, 145-149. Web site of journal: http://uipa.edu.ua/ua/science/sbir-n-p/1397-mwbud-2011

Кіпоренко, Г.С., Мазорчук, К.І., Гиря, М.П., Поліщук, С.М., (2015) Розрахунок витрат охолоджуючої води в системі охолодження обмотки статорів потужних турбогенераторів для забезпечення експлуатаційної безпеки блоків АЕС. Системи управління, навігації та зв'язку, 5, 177-180. Web site of journal: http://journals.pntu.edu.ua/sunz

Кіпоренко, Г.С., (2013) Аналіз нормативного забезпечення екологічного моніторингу на міжнародному, європейському, державному рівнях. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5(10) , 20-25. Web site of journal: http://journals.uran.ua/eejet/issue/view Impact Factor: awaiting.

Кіпоренко, Г.С., Поліщук, С.М., (2012) Застосування віброізолючих опор з еластичним гумовим елементом для зниження небезпечних коливань трубопроводу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5(7 (59)) , 26-29.Web site of journal: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive?issuesPage=18#issues Impact Factor: awaiting.
Участь у наукових проектах
Участь в НДР (НДДКР): 
«Розробка комплексу нормативного забезпечення управління якістю механічної обробки в машинобудуванні при обмеженому обсязі інформації» (ДР № 0109U008745); 
«Розроблення технології отримання високоміцних з’єднань із системою контролю їх якості » (ДР№  0109U006229); 
«Розрахунок демпфуючих елементів трубопроводів конденсату пари, що гріється, в деаераторі блоку №2 Южно-Української АЕС» (ДР №0112U005269); 
«Методологія здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів» (ДР № 0115U002954); 
«Методологія розроблення та оцінювання систем управління якістю згідно вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000» (ДР № 0115U002955); 
«Удосконалення кваліметричних методів оцінювання безпеки та гігієни праці на промисловому підприємстві» (ДР №0119U101873).

Рівень володіння іноземною мовою

Сертифікат В2 з англійської мови № А6395745 (18.07.2018) Business English Certificate Vantage Council of Europe Level B2 / Cambridge Assessment English
Адміністративна робота
Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.108.04, за спеціальністю 05.02.01 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Догори