Освітні програми

Молодший бакалавр

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (2020)

Навчальний план Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Бакалавр
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (2020)

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Навчальний план Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Магістр
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (2020)

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Якість, стандартизація та сертифікація

Професійна освіта (Охорона праці)
Доктор філософії (PhD)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2016 р.)

Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення (2019 р.)

Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення (2020 р.)

Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення (2021 р.)

Політика освітньо-наукової програми

Внутрішній стандарт вищої освіти УІПА (доктор філософії 152)
Догори