Вибіркові дисципліни

Молодший бакалавр
Бакалавр
Магістр
Доктор філософії
Комп’ютерні технології та програмування
Безпека технологічних процесів
Надійність та подовження ресурсу об'єктів нафтогазової галузі
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Основи ефективного використання енергії
Алгоритмізація та програмування розрахунків АСР
Методології наукового пізнання та сучасні методи наукових досліджень у нафтогазовій галузі
Кваліметрія
Основи програмування в системі MATLAB
Електрогідравлічні системи
Ризик-орієнтоване оцінювання та прогнозування в галузі
Статистичні методи контролю якості
Системи управління базами даних
Архітектура комп’ютерних систем
Метрологічне забезпечення виробництва

Теоретичні основи теплоенергетики
Адаптивні та слідкуючі мехатронні системи управління
Сучасні програмні методи оцінки точності засобів вимірювальної техніки

Методи і засоби вимірювань та комерційного обліку в нафтогазовій галузі
Методи і засоби аудиту та експертизи
Надійність і ефективність нафтогазової галузі
Планування та організація наукових досліджень
Нейромережеві технології в системах управління
Надійність та діагностика інформаційно-вимірювальних систем
Нетрадиційні енергоресурси
Системи автоматичного керування нагнітальними установками паливно-енергетичного комплексу
Нечіткі технології в системах управління
Сучасні та перспективні рішення в теплоенергетиці
Обробка сигналів в системах управління
Характеристики об'єктів керування теплових і атомних електростанцій
Основи енерго- та ресурсозбереження
Проектування і моделювання теплоенергетичних об'єктів
Основи ефективного використання енергії
Методи проектування об’єктів і систем управління в теплоенергетиці
Основи кібернетики
Ідентифікація динамічних об’єктів з застосуванням нейронних мереж і систем нечіткого висновку
Основи програмування в системі MATLAB
Синтез нейромережевих і нечітких систем керування з використанням MATLAB
Основи систем автоматизованого проектування
Мікропроцесорні пристрої обробки даних
Парові турбіни і обладнання низько потенційного комплексу

Системи енергозберігаючого управління
Системи управління базами даних
Системи управління тиристорними приводами постійного струму
Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління
Структури систем підлеглого регулювання
Сучасні методи оцінки точності вимірювань
Сучасні технології програмування
Теоретичні основи робототехніки
Технології нейронних мереж і нечіткого моделювання в системах управління
Технологічні схеми ТЕС і АЕС
Цифрові системи управління
Теоретичні основи теплотехніки: ГГД, ТТ та ТМО
Енергоефективне керування енергетичними об'єктами
Режими роботи ТЕС і АЕС
Основи автоматичного регулювання теплоенергетичних об'єктів
Паливо, парові котли та ядерні енергетичні установки
Системи контролю та управління
Інноваційні напрямки розвитку інформаційно-вимірювальних систем
Основи технічного регулювання та контролю
Обладнання та вимірювання у випробувальних лабораторіях
Управління якістю IT-проєктів
Кваліметрія
Метрологічна обробка результатів вимірювань

Догори